Blogia
Acceso a Internet

SATÈL·LIT

SATÈL·LIT

Internet per satèl·lit o conexió a Internet vía satèl·lit. Utilitza una antena parabólica per a rebre la senyal des d’un satèl·lit, i la línea telefónica per a pujar informació al nostre Proveedor d’accés, com per exemple, les nostres peticions de navegació a pàgines Web, o de descàrrega d’archius. Es sol utilitzar en aquells llocs on no arriven altres conexions de banda ampla (ADSL o Cable Módem) com zones rurals o allunyades. En una ciutat constitueix un sistema alternatiu als usuals, per a evitar colls de botella degut a la saturació de les línies convencionals i un ample de banda limitat. Pot tindre velocitats de baixada desde els 256 Kbps a 789 Kbps o superiors segons el proveedor.

Les senyals arriben al satèl·lit desde la estació en terra per el ’’feix ascendent’’ i se envien a la terra desde el satèl·lit per el ’’feix descendent’’. Per a evitar interferències entre els dos feixos, les freqüències de ambdues són distintes. Les freqüències del feix ascendent són majors que les del feix descendent, degut a que quant major siga la freqüència es produeix major atenuació en el recorregut de la senyal, i per tant es preferible transmetre amb més potència desde la terra, on la disponibilitat energètica es major.

Per a evitar que els canals pròxims del feix descendent interferisquen entre si, s’utilitzen polaritzacions distintes. En l’interior del satèl·lit hi ha uns blocs denominats transpondedors, que tenen com a misió rebre, canviar i transmetre les freqüències del satèl·lit, a fi que la informació que s’envia desde la base arribe a les antenes receptores.

 

Equip necessari

Per a conectar-se a Internet vía satèl·lit són necessaris els següents elements:

  • Módem o tarjeta PCI per a satèl·lit (DVB-S).
  • Antena parabólica i soport.
  • Receptor de senyals procedents de satèl·lits.LNB.
  • Alimentador o Radio.
  • Módem telefónic o conexió amb Internet capaç de realitzar envio de dades, si el accés es unidireccional.
  • Un proveedor que proporcione el accés a Internet per satèl·lit.

 

Existeixen dos tipus de módems per a la conexió per satèl·lit, en funció de la conexió a Internet:

  • Els módems unidireccionals (sat-módem), la característica principal es que només poden rebre dades. Només conten amb un canal de entrada, també denominat directe o ’’forward’’ i són coneguts com DVB-IP. Així, per a eviar i rebre dades desde Internet es necessita ademés una conexió terrestre (telefónica o per cable). 
  • Els módems bidireccionals (astromódem), capaços de rebre i enviar dades. A més del canal d’entrada, compten amb un canal de retorn (pujada o uplink), via satèl·lit o DVB-RCS (Return Channel via Satèl·lite). No necessita una connexió adicional convencional.

 

 Eva Villarreal Salcedo

0 comentarios