Blogia
Acceso a Internet

ADSL 2+

Són unes tecnologies preparades per a oferir tases de transferéncia sensiblement majors que les proporcionades per el ADSL convencional, fent us de la mateixa infraestructura telefónica basada en els cables de coure. Així com amb ADSL tenim unes tases máximes de baixada/pujada de 8/1 Mbps, amb ADSL2 se consegueix 12/2 Mbps y amb ADSL2+ 24/2 Mbps. Ademés de la millora de l’ample de banda, aquest estàndar contempla una serie de implementacions que milloren la supervisió de la connexió y la calitat dels serveis demanats a traves de la línia.

El DSL 2 no te practicament desventatges.

 

GRAFICA DE ADSL2+ I ADSL CONVENCIONAL

 

 

 

Anna Vivas Alonso

0 comentarios