Blogia
Acceso a Internet

RDSI

Red Digital de Servicios Integrados: Red que procedeix per la evolució de la Red Digital Integrada (RDI), facilita les conexions digitals d’extrem a extrem per a proporcionar una ampla gama de serveis, tant de veu com d’altres tipus.

 

                                    

 

CANALS: Te diferents tipus de canals.

·Canal B: Es el basic d’usuari. 64 Kbps per al transport d’informació generada der el terminal d’usuari.

 ·Canal D: Es un canal de senyalització a 16 o 64 Kbps. Te dos propósits, porta informació de senyalització per a controlar les cridades del circuits conmutats asociats amb el cable B, i l’altra, usar-se per a conmutació de paquets de baixa velocitat mentres no haja esperat informació de senyalització.

·Canal H: Es per a informació dels usuaris a altes velocitats, superiors a 64 Kbps.

 

Anna Vivas Alonso

0 comentarios